bunyanut

ข้อมูลสมาชิก bunyanut
ชื่อสมาชิกในระบบ bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ bunyanut
ชื่อ - นามสกุล
บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0818514739
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
yingtoy
Facebook
Bunyanuch Tamsaard
Twitter
-
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
-
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 Kick off รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ข่าว 08/06/18
2 สพม.5 ประชุม Conference มาตราการป้องกันการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ข่าว 08/06/18
3 สพม.5 ประชุม Conference มาตราการป้องกันการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ข่าว 08/06/18
4 พิธีเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สังกัด สพม.5 จ.ลพบุรี ข่าว 23/12/17
5 นักเรียนสังกัด สพม.5 รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ข่าว 08/11/17
6 คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 08/11/17
7 ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ปฏิบัติภารกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ข่าว 08/11/17
8 สพม.5 ปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ข่าว 08/11/17
9 สพม.5 วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันปิยมหาราช ข่าว 08/11/17
10 สพม.๕ รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ข่าว 08/11/17
รูปภาพข่าว