ภาพข่าวกิจกรรมสพม5

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
24/ธ.ค./19 - อ่าน [146] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
18/ธ.ค./19 - อ่าน [161] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งานนิทรรศการเพื่อนำเสนอ Best Practice ตามจุดเน้น 3H ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานนิทรรศการเพื่อนำเสนอ Best Practice ตามจุดเน้น 3H ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 13  ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์  โรงเรียนสิงห์บุรี
18/ธ.ค./19 - อ่าน [141] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สพม.5 ชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่นที่ 1 .ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณฯ  โดยจัดชี้แจงเป็นรายจังหวัด (จ.อ่างทอง  ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม   จ.ชัยนาท ณ...
19/พ.ย./19 - อ่าน [262] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีเปิดโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีที่ 3)
สพม.5 เปิดโครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย (ปีที่ 3) นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานเปิดโครงการ  “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย  (ปีที่ 3)” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความรู้ทักษะเพิ่มเติม เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนะที่กำลังจะก้าวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 โดยให้นำความดีมาสมัครคัดเลือก...
15/พ.ย./19 - อ่าน [271] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ช.น.พ.เกมส์ 62"
สพม.5 เปิดการแข่งขันกีฬา "ช.น.พ.เกมส์ 62"  นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนวิชาพลศึกษามาปฏิบัติและได้แสดงออก ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ ว่า “ช.น.พ.เกมส์ 62”
13/พ.ย./19 - อ่าน [206] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีประกาศผลรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.5 แสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561  นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.5  แสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบางระจันวิทยา  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี   สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  เป็นสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านคุณภาพนักเรียน  ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   ด้านการบริหารการจัดการ ...
11/พ.ย./19 - อ่าน [185] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuttapong - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.5 พร้อมทีมบริหารและบุคลากร สพม.5 จัดทำกิจกรรม "จิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล ทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยการทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม และสนามกีฬา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (สนามเฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราว) เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเพื่อเตรียมพื้นที่บริเวณรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
16/ต.ค./19 - อ่าน [328] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
          วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และยกระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุมหอมหวล พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
09/ต.ค./19 - อ่าน [318] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดอบรมโครงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นการพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือและวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรม เนื้อหา และผู้เรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง  
08/ต.ค./19 - อ่าน [240] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ภาพข่าวกิจกรรมสพม5