ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

เทศกาลทะนะบะตะ ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม    “เทศกาลทะนะบะตะ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแข่งขันแวนการ์ด /การตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ภาษาญี่ปุ่น / ประกวดวาดภาพระบายสี /การประกวดการแต่งกาย Cosplay / การแข่งขัน Cover Dance Contest /การสาธิตและจำหน่ายดังโงะและซูชิ / โอริงามิ / กล่องสื่อรัก /แต่งชุดยูกะตะ /การเขียนพู่กัน / การเขียนคำอวยพร   ...
10/ก.ค./18 - อ่าน [155] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
วันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม To Be Number 1 จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561
ดร.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ต้อนรับ นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม TO Be Number 1 เป็นหนึ่งได้ไม่พึ่งยาเสพติด ของจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
05/ก.ค./18 - อ่าน [144] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสังเวียนพัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นวันสำคัญของนักเรียนที่จะได้ตั้งใจเล่าเรียนต่อไป ซึ่งมีนาย วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธี  
18/มิ.ย./18 - อ่าน [232] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับโครงการ "แสบซ่าท้าฝัน" ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริงโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 จำนวน 50,000 บาท จาก NECTEC ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักเรียนที่พัฒนาโครงการได้แก่ นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์ นางสาวสุภนิดา พลอยคำ และนางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย ครูผู้ควบคุม นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
11/มิ.ย./18 - อ่าน [172] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018)
นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม นักเรียนชั้น ม.4/9 แผนการเรียนภาษาจีน  เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย Harbin Institute of technology เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติโดยตรง ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)...
31/พ.ค./18 - อ่าน [220] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ(Thai International Japanese Camp 2018)
นายนัฐภูมิ อ่อนน้อม  นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นม.4/9  เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (Thai International Japanese Camp 2018) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  สำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม2561 ในหัวข้อ 「ゴミって何? みんなでチャレンジ3R」โดยมีเพื่อนๆจากต่างประเทศเข้าร่วม 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว...
31/พ.ค./18 - อ่าน [253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับโครงการ YFU ประจำปี 2561
นายพชร เพ็งพ่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไทย ทั้งหมด 27 คน จากประเทศไทย โดยผลสอบในครั้งนี้ได้เป็นอันดับ 6  จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับโครงการ YFU ซึ่งเป็นทุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 เมษายน 2561
25/พ.ค./18 - อ่าน [226] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นางสาวหัสวรรษา กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้น ม.6/11                           2.นางสาวศุภรัตน์ ศรีลาธรรม นักเรียนชั้น ม.6/11                           3.นางสาวศุภาพิชญ์ ภัทรคามินทร์ นักเรียนชั้น ม.6/11...
24/พ.ค./18 - อ่าน [219] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
22/พ.ค./18 - อ่าน [191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีอ่างทอง "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 และขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 7 มกราคม 2560
29/ม.ค./18 - อ่าน [608] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง