ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

นักเรียนสตรีอ่างทองได้คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
        นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-net ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน ได้แก่  1.ด.ญ.อภิชญา มาลัยศิริรัตน์  ม.3/11 2.ด.ญ.ปภาวี สุวานิช  ม.3/11 3.ด.ช.สิรวิชญ์ รุ่งโรจน์วัฒนา  ม.3/11 4.ด.ช.กีรติ จันทร์เพ็ง  ม.3/11 5.ด.ญ.พรทิพย์ เขียวสวาส  ม...
01/เม.ย./19 - อ่าน [134] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
29/มี.ค./19 - อ่าน [86] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
นางวิภา ส่างสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธาน ในงานปัจฉิมนิเทศ วันจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะครู ร่วมพิธี ผูกข้อมือให้ศีลให้พร ส่งนักเรียนผู้จบการศึกษาทุกคน ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล  
20/ก.พ./19 - อ่าน [277] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน (วันตรุษจีน) ประจำปี 2562
วันที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน (วันตรุษจีน) เพื่อฝึกฝนศักยภาพ การเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน ของนักเรียนห้องเรียนศิลป์ภาษาจีน โดยมีขบวนเทศกาลต่างๆของจีน 9 เทศกาล ขนมเทศกาลบ๊ะจ่าง ขนมไหว้พระจันทร์ และขบวนอื่นๆ ที่จัดทำโดยนักเรียน และยังมีกิจกรรมตอบปัญหาภาษาจีนชิงรางวัลที่บริเวณลานใต้อาคาร 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย
06/ก.พ./19 - อ่าน [230] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
การทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  ทางแผนการเรียน Mini English Program  โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้จัดการทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 Second 2nd Mini English Program English Proficiency Test โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  ปีที่ 6 จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 148 คน ในการนี้ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต...
28/ม.ค./19 - อ่าน [235] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียน อ.ป.ว. รับทุนมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ท่านสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงคุณิตา มีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยเป็นทุนมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดอ่างทองได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด
24/ม.ค./19 - อ่าน [268] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคกลาง โดยแขวงทางหลวงอ่างทอง และสำนักงานทางหลวงที่12 (สุพรรณบุรี) ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม...
23/ม.ค./19 - อ่าน [221] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ - จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ-จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยเหล่านิสิตเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แบ่งปันเทคนิคการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ และการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ...
21/ม.ค./19 - อ่าน [253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ทัศนศึกษา ม.6 อ.ป.ว.
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยในปีนี้นักเรียนได้เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า ขอบคุณภาพถ่ายจากเพจ สีฟ้า
18/ม.ค./19 - อ่าน [252] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ร่วมงานวันครู ครั้งที่63
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมกับคณะครูทั่วทั้งจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ณ อาคารสำนึกบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม...
17/ม.ค./19 - อ่าน [236] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง