ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลหญิง
แข่งขันกีฬา...เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง ในกิจกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนมัธยมเทศบาล 4
16/พ.ย./20 - อ่าน [25] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ร่วมประชุมวางแผน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมประชุมวางแผนจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2564 ประเภททีม และจับสลากการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
10/พ.ย./20 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ร่วมแสดงความยินดี
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัยกาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
10/พ.ย./20 - อ่าน [55] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ประภัสสร พูลสุข ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
10/พ.ย./20 - อ่าน [44] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ร่วมสวดอภิธรรมศพ
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมคณะ ร่วมสวดอภิธรรมศพ นายสำเริง รงค์ทอง ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าโพ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น.
10/พ.ย./20 - อ่าน [26] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
อบรมคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.50-15.30 น. 
10/พ.ย./20 - อ่าน [16] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะสืบสานประเพณีลอยกระทง
สืบสานประเพณีลอยกระทง...ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
04/พ.ย./20 - อ่าน [33] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ
ต้อนรับผู้อำนวยการ...คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักรียน โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ด้วยความยินดียิ่ง
04/พ.ย./20 - อ่าน [42] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี...คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้อำนวยการวิชาญ การะเกตุ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
04/พ.ย./20 - อ่าน [43] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2563
04/พ.ย./20 - อ่าน [27] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี