ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท   2.โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท และ 3.โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดต่าง ๆ ดังแนบ
22/ต.ค./18 - อ่าน [10] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนขุนรามวิทยา จังหวัดลพบุรี สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,000.-บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและสมัครด้วยคนเองที่โรงเรียนขุนรามวิทยา ในระหว่างวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
20/ต.ค./18 - อ่าน [71] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: ขุนรามวิทยา
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนหลวงประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นที่เคารพ สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป โดยในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5...
19/ต.ค./18 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ  
23/ส.ค./18 - อ่าน [614] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รายละเอียดดังแนบ
20/ส.ค./18 - อ่าน [691] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบติงานธุรการโรงเรียน
ด้วย สพม.5 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้โรงเรียน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานธุรการที่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สพม.5 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
07/ส.ค./18 - อ่าน [709] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯตำแหน่วผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด(จังหวัดสิงห์บุรี, ลพบุรี,อ่างทอง และชัยนาท) พร้อมด้วยตำแหน่งว่าง รายละเอียดดังแนบ
02/ส.ค./18 - อ่าน [377] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
23/ก.ค./18 - อ่าน [592] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 โดยรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่อังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
17/ก.ค./18 - อ่าน [747] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ
14/มิ.ย./18 - อ่าน [633] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป