ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ
12/ธ.ค./18 - อ่าน [225] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติการที่โรงเรียนบ้านชีวิทยา จ.ลพบุรี รายละเอียดดังแนบ
03/ธ.ค./18 - อ่าน [278] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย
เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย
28/พ.ย./18 - อ่าน [159] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
เอกสารการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
28/พ.ย./18 - อ่าน [98] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างพนักงานราชการเพิ่มเติม 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังแนบ
27/พ.ย./18 - อ่าน [360] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก โควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก โควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
27/พ.ย./18 - อ่าน [61] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
26/พ.ย./18 - อ่าน [159] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทย่า ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
23/พ.ย./18 - อ่าน [155] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 สาขาวิชาเอก คือ 1.วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา 2.วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา 3.วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ 4.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
23/พ.ย./18 - อ่าน [344] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562(รอบ 2)
สพม.5 รับสมัครข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้าสอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่วงแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รองสอบ) ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังแนบ
07/พ.ย./18 - อ่าน [181] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป