กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562
11/ก.ค./19 - อ่าน [26] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
27/มิ.ย./19 - อ่าน [79] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จ.ชัยนาท จัดให้มีการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางกมลชนก  ศรีภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18/พ.ค./19 - อ่าน [169] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: ศรีสโมสรวิทยา
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑ เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินการสอดรับกับแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ปี ๒๕๖๒  และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระหว่างวันที่ ๒ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ไร่พฤษาวัลเลย์ อ.มวกวเหล็ก จ.สระบุรี  ซึ่ง...
18/พ.ค./19 - อ่าน [93] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี
คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี
12/พ.ย./18 - อ่าน [375] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
06/พ.ย./18 - อ่าน [341] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑
06/พ.ย./18 - อ่าน [290] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สื่อการดูแลวัยรุ่น
สื่อการดูแลวัยรุ่น
31/ต.ค./18 - อ่าน [509] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ
23/ต.ค./18 - อ่าน [382] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการประกวดระเบียบแถว
คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.2561
23/ต.ค./18 - อ่าน [201] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา