กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
ลูกเสือสำรอง ป.1 ลูกเสือสำรอง ป.2 ลูกเสือสำรอง ป.3 ลูกเสือสามัญ ป.4 ลูกเสือสามัญ ป.5 ลูกเสือสามัญ ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ลูกเสือวิสามัญ1 ม.4 ลูกเสือวิสามัญ2 ม.5 ม.6
06/พ.ย./19 - อ่าน [673] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
23/ก.ย./19 - อ่าน [440] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพม. 5   ลิงค์สำหรับโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการบันทึก https://drive.google.com/file/d/1c6f49EK49S9baib-VRT4IIYdanM-sFcL/view?usp=sharing
06/ก.ย./19 - อ่าน [316] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล
คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล
30/ส.ค./19 - อ่าน [305] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารแนะนำ CATAS System
เอกสารแนะนำ CATAS System
30/ส.ค./19 - อ่าน [251] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือสถานศึกษาสีขาว
คู่มือสถานศึกษาสีขาว
22/ส.ค./19 - อ่าน [448] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
26/ก.ค./19 - อ่าน [461] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562
11/ก.ค./19 - อ่าน [1,345] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
27/มิ.ย./19 - อ่าน [559] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จ.ชัยนาท จัดให้มีการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางกมลชนก  ศรีภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18/พ.ค./19 - อ่าน [616] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: ศรีสโมสรวิทยา

หน้า

Subscribe to กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา