ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
1 เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 02/ม.ค./19 admin
2 รายงานPISAม.1-3 ปีการศึกษา2560 30/มิ.ย./18 admin
3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 15/ธ.ค./17 admin
4 PLC สพม.5 15/ธ.ค./17 admin
5 กระบวนการขับเคลื่อน PLC 25/พ.ค./17 admin
6 หลักสูตร สพม.๕ 20/ก.พ./17 admin
7 6 นโยบานเร่งด่วน และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา 29/ต.ค./16 admin
8 ข้อมูลครูประชารัฐ สพป.ลบ2 24/ก.ย./16 admin
9 Item Crad_บัตรข้อสอบ 15/ส.ค./16 admin
10 ประกาศ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 16/ก.ค./16 admin
11 ppt.ผอ.เขตบรรยายที่ประชุมผู้บริหาร 17 พ.ค. 59 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อ่างทอง 18/พ.ค./16 Thitirat
12 แบบรายงานDLITโครงข่ายไร้พรมแดน 22/มิ.ย./15 admin
13 แบบรายงานการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 22/มิ.ย./15 admin
14 Powerpoint PISA 21/มิ.ย./15 admin
15 ส่วนที่ 4 แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ป๊ 57 09/มิ.ย./15 admin
16 แผนปฏิบัติการ สพม.5 ประจำปีงบประมาณ 2558 15/ม.ค./15 admin