Thitirat

ข้อมูลสมาชิก Thitirat
ชื่อสมาชิกในระบบ Thitirat
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ Thitirat
ชื่อ - นามสกุล
Titirat Thavorana
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
094 6244199
อีเมล์ Lumpueng99@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 09/11/16
22 ร่วมเป็นเกียรติการประชุมตามโครงการปรับเชื่อมการพัฒนาเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศและปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 12/10/16
23 ประธานการประชุมปฏิบัติการทบทวนพิธีการทางลูกเสือและพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนสิงห์บุรี ข่าว 07/10/16
24 ร่วมต้อนรับ นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 03/10/16
25 เป็นประธานเปิดโครงการ “๖๐ ปี ๒๔๙๙ สายใยรักผูกพัน สานสัมพันธ์พี่น้อง สพม.๕” ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ข่าว 03/10/16
26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดงานวันเทิด ศรัทธา กษิณา'๕๙ ข่าว 03/10/16
27 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดโดย หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ข่าว 03/10/16
28 ร่วมเป็นเกียรติพิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดอ่างทอง ข่าว 29/09/16
29 ประธานการอบรมเรื่องเทคนิคการวัดผลวิชาภาษาอังกฤษของครูแกนนำโรงเรียนในสังกัด สพม.5 ข่าว 25/09/16
30 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙ ข่าว 25/09/16
รูปภาพข่าว