sawaengha

ข้อมูลสมาชิก sawaengha
ชื่อสมาชิกในระบบ sawaengha
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ sawaengha
ชื่อ - นามสกุล
พีระศักดิ์ มีเพชร์
ตำแหน่ง
ปชส.
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0838989508
อีเมล์ gikalosd@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ข่าว 28/12/17
2 วันเยาวชนแห่งชาติ ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียง ข่าว 19/09/17
3 การประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน แสวงหาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 บล็อก 04/09/17
4 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาคณิตศาสตร์ ข่าว 10/04/15
5 รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ ข่าว 30/03/15
6 การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ "เชียงรายเกมส์" ข่าว 16/02/15
7 การมอบโล่รางวัลพระราชทาน ข่าว 12/02/15
8 การรับนักเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ข่าว 05/02/15
9 คำขวัญวันครู พ.ศ.2558 ข่าว 12/01/15
รูปภาพข่าว