rungtiwa

ข้อมูลสมาชิก rungtiwa
ชื่อสมาชิกในระบบ rungtiwa
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ rungtiwa
ชื่อ - นามสกุล
รุ่งทิวา รอดภัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510693
อีเมล์ aormickey.r@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าว 09/06/21
2 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชีวิทยา ข่าว 24/12/20
3 ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค โรงเรียนบ้านชีวิทยา ข่าว 04/11/20
4 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านชีวิทยา ข่าว 19/10/20
5 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ข่าว 01/09/20
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ข่าว 28/08/20
7 ประกาศประกวดราจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 โครงการ ข่าว 17/08/20
8 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าว 17/08/20
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ ข่าว 16/08/20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ข่าว 11/08/20
รูปภาพข่าว