rapee

ข้อมูลสมาชิก rapee
ชื่อสมาชิกในระบบ rapee
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ rapee
ชื่อ - นามสกุล
ระพีร์ ปิยจันทร์
ตำแหน่ง
ครูภาษาไทย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0818534344
อีเมล์ rapeepiyajan@Gmail.com
เว็บไซต์
ครูระพีร์เว็บบล็อก
Line ID
0818534344
Facebook
ระพีร์ ปิยจันทร์
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ข่าว 26/07/19
12 ขอแสดงความยินดีกับทีมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 18/07/19
13 เทศกาลทานาบะตะ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 10/07/19
14 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 02/07/19
15 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 01/07/19
16 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 18/06/19
17 นักเรียนสตรีอ่างทองได้คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข่าว 01/04/19
18 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 29/03/19
19 พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 20/02/19
20 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน (วันตรุษจีน) ประจำปี 2562 ข่าว 06/02/19
รูปภาพข่าว