rapee

ข้อมูลสมาชิก rapee
ชื่อสมาชิกในระบบ rapee
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ rapee
ชื่อ - นามสกุล
ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง
ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0895378151
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีอ่างทอง ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2563 ข่าว 08/06/20
2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ข่าว 21/02/20
3 เทศกาลวันตรุษจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 24/01/20
4 กิจกรรม Open House โรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 21/01/20
5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ในปีการศึกษา 2563 ข่าว 10/01/20
6 กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ข่าว 07/01/20
7 กิจกรรม Christmas's Day ข่าว 03/01/20
8 ค่ายญี่ปุ่นอาสา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 25/12/19
9 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย2 วิชาคอมพิวเตอร์ ข่าว 13/12/19
10 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 12/12/19
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา