ptnk.sch

ข้อมูลสมาชิก ptnk.sch
ชื่อสมาชิกในระบบ ptnk.sch
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ ptnk.sch
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดาลัด คำดัน
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036-491338
อีเมล์ pattananikom.sch@ptnk.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ข่าว 27/06/19
12 วันไหว้ครู 2562 ข่าว 14/06/19
13 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ข่าว 12/06/19
14 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ข่าว 03/06/19
15 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องด้วยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ข่าว 30/05/19
16 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ข่าว 30/05/19
17 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ข่าว 19/03/19
18 การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 11/03/19
19 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี (กรมสามัญศึกษาเดิม) ข่าว 11/03/19
20 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 11/03/19
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา