ptnk.sch

ข้อมูลสมาชิก ptnk.sch
ชื่อสมาชิกในระบบ ptnk.sch
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ ptnk.sch
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดาลัด คำดัน
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036-491338
อีเมล์ pattananikom.sch@ptnk.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รองเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 28/01/21
2 จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข่าว 23/12/20
3 การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 23/12/20
4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ต้นไทรเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 09/12/20
5 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 04/12/20
6 วัดสะอาด เมืองสะอาด ประชาชนมีความสุข ข่าว 04/12/20
7 การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ข่าว 19/11/20
8 รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ข่าว 11/11/20
9 โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สานฝันสู่โรงเรียนต้นแบบปลูกและบริโภคผักอินทรีย์ ข่าว 06/11/20
10 เข้ารับนโยบาย"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น" ข่าว 02/11/20
รูปภาพข่าว