ptnk.sch

ข้อมูลสมาชิก ptnk.sch
ชื่อสมาชิกในระบบ ptnk.sch
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ ptnk.sch
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดาลัด คำดัน
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036-491338
อีเมล์ pattananikom.sch@ptnk.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 วันไหว้ครู 2562 ข่าว 14/06/19
2 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ข่าว 12/06/19
3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ข่าว 03/06/19
4 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องด้วยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ข่าว 30/05/19
5 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ข่าว 30/05/19
6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ข่าว 19/03/19
7 การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 11/03/19
8 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี (กรมสามัญศึกษาเดิม) ข่าว 11/03/19
9 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 11/03/19
10 การศึกษาดูงานสภานักเรียน ข่าว 26/02/19
รูปภาพข่าว