ptnk.sch

ข้อมูลสมาชิก ptnk.sch
ชื่อสมาชิกในระบบ ptnk.sch
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ ptnk.sch
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดาลัด คำดัน
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036-491338
อีเมล์ pattananikom.sch@ptnk.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ข่าว 19/11/20
2 รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ข่าว 11/11/20
3 โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สานฝันสู่โรงเรียนต้นแบบปลูกและบริโภคผักอินทรีย์ ข่าว 06/11/20
4 เข้ารับนโยบาย"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น" ข่าว 02/11/20
5 กิจกรรมวันลอยกระทง ข่าว 02/11/20
6 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ข่าว 28/10/20
7 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าว 26/10/20
8 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ข่าว 26/10/20
9 กฐินพระราชทาน ข่าว 26/10/20
10 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ข่าว 17/01/20
รูปภาพข่าว