ptnk.sch

ข้อมูลสมาชิก ptnk.sch
ชื่อสมาชิกในระบบ ptnk.sch
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ ptnk.sch
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดาลัด คำดัน
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036-491338
อีเมล์ pattananikom.sch@ptnk.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 29/11/19
2 รับรางวัลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(ScQA)ปี 2561 ข่าว 01/10/19
3 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ประจำปี 2562 ข่าว 30/09/19
4 โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ข่าว 22/07/19
5 กิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชนพุทธบุตรสร้างเสริมพลังทำความดี ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/07/19
6 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ข่าว 15/07/19
7 โครงการสานรักสานฝัน แบ่งปันให้น้อง ข่าว 06/07/19
8 การแสดงนักกีฬาทีมชาติประเทศเกาหลีใต้และคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเกาหลีใต้ ข่าว 03/07/19
9 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี แห่งชาติ ข่าว 01/07/19
10 กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ข่าว 27/06/19
รูปภาพข่าว