nuttapong

ข้อมูลสมาชิก nuttapong
ชื่อสมาชิกในระบบ nuttapong
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ nuttapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฏฐ์พงษ์ มานะโสภากุล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม 5
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
098_3532692
อีเมล์ jakgigi_2521@outlook.co.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 พิธีประกาศผลรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ข่าว 11/11/19
2 ลูกเสือ สพม.๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ข่าว 11/08/16
3 ลูกเสือ สพม.๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ข่าว 11/08/16
4 เกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ สพม ๕ ข่าว 22/06/15
5 โครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร เยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม วันที่ 13 มกราคม 2558 ข่าว 13/01/15
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา