nonnapas

ข้อมูลสมาชิก nonnapas
ชื่อสมาชิกในระบบ nonnapas
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ nonnapas
ชื่อ - นามสกุล
นันท์นภัส ปลิวมา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ nokkoew@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสถานศึกษา ข่าว 22/09/20
2 สพม.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ข่าว 14/09/20
3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทึ่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี ข่าว 20/07/20
4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทึ่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี ข่าว 20/07/20
5 ประชุมเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข่าว 13/07/20
6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 01/07/20
7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ ทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ข่าว 01/07/20
8 ตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ วิลัยวัลย์) ข่าว 29/06/20
9 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทึ่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี ข่าว 23/06/20
10 มาตรการในการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โรงเรียนสิงห์บุร ข่าว 08/06/20
รูปภาพข่าว