nonnapas

ข้อมูลสมาชิก nonnapas
ชื่อสมาชิกในระบบ nonnapas
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ nonnapas
ชื่อ - นามสกุล
นันท์นภัส ปลิวมา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ nokkoew@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด สพม.สหอท. ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ข่าว 13/07/21
2 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ข่าว 13/07/21
3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ต้านทุจริต จิตพอเพียง”และ ประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ข่าว 07/07/21
4 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด ข่าว 06/07/21
5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข่าว 06/07/21
6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลาการทางการศึกษา เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ข่าว 29/06/21
7 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานการประชุม ข่าว 28/06/21
8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ข่าว 24/06/21
9 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดจังหวัดอ่างทอง ข่าว 23/06/21
10 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหารคารวะและตรวจเยี่ยมโรงเรียน ข่าว 21/06/21
รูปภาพข่าว