nonnapas

ข้อมูลสมาชิก nonnapas
ชื่อสมาชิกในระบบ nonnapas
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ nonnapas
ชื่อ - นามสกุล
นันท์นภัส ปลิวมา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ nokkoew@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ข่าว 20/02/20
2 สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านชีวิทยา ข่าว 18/02/20
3 สพม.5 เปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข่าว 14/02/20
4 สพม.5 OPEN HOUSE "เปิดรั้วพาทัวร์ สิงหะ" ข่าว 14/02/20
5 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน ข่าว 04/02/20
6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ข่าว 03/02/20
7 ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ข่าว 29/01/20
8 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562 ข่าว 24/12/19
9 ประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ข่าว 18/12/19
10 งานนิทรรศการเพื่อนำเสนอ Best Practice ตามจุดเน้น 3H ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 18/12/19
รูปภาพข่าว