kuru

ข้อมูลสมาชิก kuru
ชื่อสมาชิกในระบบ kuru
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ kuru
ชื่อ - นามสกุล
ปชส.คุรุ
ตำแหน่ง
ปชส.
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0819464505
อีเมล์ kuru@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ข่าว 14/07/15
2 การติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ข่าว 13/07/15
3 งานคืนสู่เหย้าชาวคุรุประชาสรรค์ ข่าว 13/07/15
4 สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย ข่าว 07/07/15
5 กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย ข่าว 07/07/15
6 กิจกรรมไหว้ครู ข่าว 11/06/15
7 สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ข่าว 21/05/15
8 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ร่วมปลูกป่าที่เขาขยายกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ข่าว 21/05/15
9 การปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าว 15/05/15
10 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าว 20/03/15
รูปภาพข่าว