krusumet2

ข้อมูลสมาชิก krusumet2
ชื่อสมาชิกในระบบ krusumet2
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ krusumet2
ชื่อ - นามสกุล
สุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่ง
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
056438026
อีเมล์ krusumet2@gmail.com
เว็บไซต์
http://krusumet.com/
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
https://www.facebook.com/krusumet.it/
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 24/11/16
12 กิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ข่าว 24/08/16
13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ข่าว 17/08/16
14 การอบรม เพศศึกษา นักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ข่าว 17/08/16
15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวินัยนักเรียน เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 12/06/16
16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. 5 ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ข่าว 14/05/16
17 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ได้รับเชิญจาก สพฐ. นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน Heart. และ Hand และสาธิตการจัดฐานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ ข่าว 04/05/16
18 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอานันต์ ระงับทุกข์ ข่าว 18/03/16
19 กิจกรรมคุณธรรมนำใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตักบาตรประจำเดือน ข่าว 18/03/16
20 กิจกรรมว่าวไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ห้วยกรดวิทยา ข่าว 18/03/16
รูปภาพข่าว