krusumet2

ข้อมูลสมาชิก krusumet2
ชื่อสมาชิกในระบบ krusumet2
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ krusumet2
ชื่อ - นามสกุล
สุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่ง
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0841106511
อีเมล์ krusumet2@gmail.com
เว็บไซต์
ict.huaikrot.ac.th
Line ID
ratprachum
Facebook
https://www.facebook.com/s.ratprachum
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข่าว 07/12/18
2 การอบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ข่าว 03/11/17
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)" ข่าว 29/03/17
4 นายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ข่าว 28/11/16
5 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ข่าว 24/11/16
6 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 24/11/16
7 กิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ข่าว 24/08/16
8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ข่าว 17/08/16
9 การอบรม เพศศึกษา นักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ข่าว 17/08/16
10 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวินัยนักเรียน เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 12/06/16
รูปภาพข่าว