kokthiam

ข้อมูลสมาชิก kokthiam
ชื่อสมาชิกในระบบ kokthiam
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ kokthiam
ชื่อ - นามสกุล
นรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง
ปชส.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0895400956
อีเมล์ kokkathiam@hotmial.com
เว็บไซต์
http://www.kt.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาฯวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ข่าว 09/06/15
12 การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ข่าว 27/05/15
13 การต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ข่าว 27/05/15
14 รองผู้อำนวยการ สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ข่าว 27/05/15
15 การรับครูอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ข่าว 21/05/15
16 การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 ข่าว 21/05/15
17 คณะผู้บริหารและคณะครูประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2558 ข่าว 13/05/15
18 ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ข่าว 05/05/15
19 ร่วมประชุมในเวทีปฏิรูปการศึกษา ที่เสนอใช้ ม.44 กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 05/05/15
20 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558 ข่าว 30/04/15
รูปภาพข่าว