kokthiam

ข้อมูลสมาชิก kokthiam
ชื่อสมาชิกในระบบ kokthiam
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ kokthiam
ชื่อ - นามสกุล
นรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง
ปชส.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0895400956
อีเมล์ kokkathiam@hotmial.com
เว็บไซต์
http://www.kt.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 ต้อนรับสามเณรธุดงค์ จำนวน 300 รูป ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 ข่าว 23/04/15
22 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ข่าว 23/04/15
23 การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557(ครั้งที่ 44) ณ ศูนย์การประชุม MCC MALL เดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 15-18 มีนาคม 2558 ข่าว 18/03/15
24 เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครู จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2558 ข่าว 18/03/15
25 ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2558 ข่าว 18/03/15
26 ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2558 ข่าว 18/03/15
27 งานราตรีเหลือง-ดำ 58 ประจำปี พ.ศ. 2558 ข่าว 18/03/15
28 ส่งครูจีนเข้าที่พักก่อนเดินทางกลับประเทศจีน ข่าว 18/03/15
29 นางกัญกร แสงวิทยาประทีป รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ข่าว 18/03/15
30 ร่วมใจแต่งไทยให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดลพบุรีแต่งไทยช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ข่าว 22/02/15
รูปภาพข่าว