kokthiam

ข้อมูลสมาชิก kokthiam
ชื่อสมาชิกในระบบ kokthiam
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ kokthiam
ชื่อ - นามสกุล
นรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง
ปชส.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0895400956
อีเมล์ kokkathiam@hotmial.com
เว็บไซต์
http://www.kt.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ข่าว 15/07/15
2 อบรมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ข่าว 15/07/15
3 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ข่าว 15/07/15
4 การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ข่าว 30/06/15
5 วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ข่าว 30/06/15
6 คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ข่าว 30/06/15
7 นักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี ข่าว 18/06/15
8 การฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558 ข่าว 18/06/15
9 การเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 ข่าว 17/06/15
10 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558 ข่าว 14/06/15
รูปภาพข่าว