kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข่าว 21/06/20
22 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ข่าว 12/06/20
23 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดงานงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ข่าว 04/06/20
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(นักจิตวิทยา) ข่าว 20/05/20
25 การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา ข่าว 01/05/20
26 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 10/03/20
27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม ข่าว 18/02/20
28 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ข่าว 28/01/20
29 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ข่าว 20/01/20
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 15/01/20
รูปภาพข่าว