kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.5 ข่าว 05/08/19
12 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊เหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 ข่าว 11/07/19
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ข่าว 02/07/19
14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 28/06/19
15 ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพม.5 ข่าว 24/06/19
16 การสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ข่าว 17/06/19
17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการ ข่าว 29/05/19
18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 28/05/19
19 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 21/05/19
20 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนให้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 ข่าว 10/05/19
รูปภาพข่าว