kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ข่าว 07/11/18
12 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ข่าว 02/11/18
13 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ข่าว 01/11/18
14 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562 ข่าว 31/10/18
15 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ข่าว 22/10/18
16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ข่าว 20/10/18
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน ข่าว 23/08/18
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ข่าว 20/08/18
19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบติงานธุรการโรงเรียน ข่าว 07/08/18
20 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯตำแหน่วผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.5 ข่าว 02/08/18
รูปภาพข่าว