kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทาการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข่าว 17/11/20
12 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.5 ข่าว 18/09/20
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม) ข่าว 15/09/20
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ข่าว 11/09/20
15 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ข่าว 28/08/20
16 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 09/08/20
17 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 05/08/20
18 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ข่าว 03/07/20
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ข่าว 27/06/20
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข่าว 22/06/20
รูปภาพข่าว