kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ข่าว 15/03/19
12 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ข่าว 26/02/19
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 22/02/19
14 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ข่าว 16/01/19
15 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ข่าว 05/01/19
16 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 24/12/18
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 12/12/18
18 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5 ข่าว 03/12/18
19 การสรรหาหรือเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.5 ข่าว 27/11/18
20 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 26/11/18
รูปภาพข่าว