kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 10/03/20
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม ข่าว 18/02/20
3 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ข่าว 28/01/20
4 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ข่าว 20/01/20
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 15/01/20
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่้วคราว ข่าว 10/01/20
7 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 02/01/20
8 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ)ปี พ.ศ.2563 ข่าว 25/12/19
9 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5 ข่าว 20/12/19
10 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 20/12/19
รูปภาพข่าว