kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ข่าว 16/01/19
2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ข่าว 05/01/19
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 24/12/18
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 12/12/18
5 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5 ข่าว 03/12/18
6 การสรรหาหรือเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.5 ข่าว 27/11/18
7 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 26/11/18
8 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5 ข่าว 23/11/18
9 การสรรหาหรือเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.5 ข่าว 23/11/18
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562(รอบ 2) ข่าว 07/11/18
รูปภาพข่าว