kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ข่าว 20/04/18
2 การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ข่าว 20/04/18
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.5 ข่าว 02/04/18
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 27/03/18
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 07/03/18
6 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ข่าว 02/03/18
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ข่าว 14/02/18
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับหารสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ข่าว 11/02/18
9 ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ข่าว 29/01/18
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพม.5 ข่าว 24/01/18
รูปภาพข่าว