kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพม.5 ข่าว 24/06/19
2 การสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ข่าว 17/06/19
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการ ข่าว 29/05/19
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 28/05/19
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 21/05/19
6 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนให้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 ข่าว 10/05/19
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ข่าว 17/04/19
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ข่าว 09/04/19
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้าย/รับโอน มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 28/03/19
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ข่าว 28/03/19
รูปภาพข่าว