kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ผู้ดูแลหมวดสถานที่) ข่าว 08/08/19
2 ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.5 ข่าว 05/08/19
3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊เหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 ข่าว 11/07/19
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ข่าว 02/07/19
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 28/06/19
6 ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพม.5 ข่าว 24/06/19
7 การสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ข่าว 17/06/19
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการ ข่าว 29/05/19
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 28/05/19
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 21/05/19
รูปภาพข่าว