kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ข่าว 20/01/20
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 15/01/20
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่้วคราว ข่าว 10/01/20
4 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 02/01/20
5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ)ปี พ.ศ.2563 ข่าว 25/12/19
6 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5 ข่าว 20/12/19
7 การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 20/12/19
8 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 ข่าว 06/12/19
9 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มอำนวยการ) ข่าว 06/12/19
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 ข่าว 03/12/19
รูปภาพข่าว