kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ข่าว 03/07/20
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ข่าว 27/06/20
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข่าว 22/06/20
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข่าว 21/06/20
5 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ข่าว 12/06/20
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดงานงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ข่าว 04/06/20
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(นักจิตวิทยา) ข่าว 20/05/20
8 การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา ข่าว 01/05/20
9 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 10/03/20
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม ข่าว 18/02/20
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา