kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข่าว 03/10/19
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ข่าว 29/09/19
3 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง สังกัด สพม.5 ข่าว 25/09/19
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูฯให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ข่าว 23/09/19
5 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(กรณีมีผู้ครองตำแหน่ง) ข่าว 09/09/19
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข่าว 06/09/19
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ผู้ดูแลหมวดสถานที่) ข่าว 08/08/19
8 ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.5 ข่าว 05/08/19
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊เหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 ข่าว 11/07/19
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ข่าว 02/07/19
รูปภาพข่าว