kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ข่าว 20/08/18
2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบติงานธุรการโรงเรียน ข่าว 07/08/18
3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯตำแหน่วผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.5 ข่าว 02/08/18
4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561 ข่าว 17/07/18
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ ข่าว 14/06/18
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) ข่าว 11/06/18
7 ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน ข่าว 30/05/18
8 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 18/05/18
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 10/05/18
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลุูกจ้างชั่วคราว ข่าว 07/05/18
รูปภาพข่าว