kisana

ข้อมูลสมาชิก kisana
ชื่อสมาชิกในระบบ kisana
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ kisana
ชื่อ - นามสกุล
กฤษณะ เพิงสงเคราะห์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896094133
อีเมล์ tum9191@windowslive.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทาการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข่าว 17/11/20
2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.5 ข่าว 18/09/20
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม) ข่าว 15/09/20
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ข่าว 11/09/20
5 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ข่าว 28/08/20
6 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 09/08/20
7 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ข่าว 05/08/20
8 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ข่าว 03/07/20
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ข่าว 27/06/20
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข่าว 22/06/20
รูปภาพข่าว