chonlapat

ข้อมูลสมาชิก chonlapat
ชื่อสมาชิกในระบบ chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ chonlapat
ชื่อ - นามสกุล
พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
063-163-1889
อีเมล์ Krulek456@gmail.com
เว็บไซต์
-
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ลูก อ.ป.ว.รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย หัวข้อคลิปวีดีโอสั้น ข่าว 16/09/19
12 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม (เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ) ข่าว 10/09/19
13 มอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักกีฬา อ.ป.ว. ข่าว 05/09/19
14 ลูกอ.ป.ว.คว้ารางวัลชนะเลิศและราวัลเหรียญทอง ข่าว 26/08/19
15 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ข่าว 22/08/19
16 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 20/08/19
17 กิจกรรมติวฟรี GAT English School Tour ข่าว 20/08/19
18 บุคคลากรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้ารับรางวัลจากคุรุสภา ข่าว 20/08/19
19 โครงการอบรมนักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข่าว 16/08/19
20 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/08/19
รูปภาพข่าว