chonlapat

ข้อมูลสมาชิก chonlapat
ชื่อสมาชิกในระบบ chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ chonlapat
ชื่อ - นามสกุล
พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
063-163-1889
อีเมล์ Krulek456@gmail.com
เว็บไซต์
-
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 24/06/19
2 โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 24/06/19
3 โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน ข่าว 20/06/19
4 พิธีไหว้ครูของนักเรียน อ.ป.ว. ข่าว 14/06/19
5 ลูก อ.ป.ว.คว้าเหรียญทองกับพี่น้องชาวไทย ข่าว 14/06/19
6 อ.ป.ว. ชนะเลฺศการแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ข่าว 06/06/19
7 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก @ อ.ป.ว. ข่าว 31/05/19
8 อ.ป.ว. รองชนะเลิศอันดับ 2 ไพรมินิเตอร์ คัพ ข่าว 31/05/19
9 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -เนตรนารี ของจังหวัดอ่างทอง ข่าว 31/05/19
10 ลูก อ.ป.ว. คะแนน O-NET สูงสุด แต่ละรายวิชา ข่าว 17/05/19
รูปภาพข่าว