chaowalit

ข้อมูลสมาชิก chaowalit
ชื่อสมาชิกในระบบ chaowalit
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ chaowalit
ชื่อ - นามสกุล
เชาวลิต บุญอิ่ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0896093986
อีเมล์ chaoboonim@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
chao3113
Facebook
https://www.facebook.com/chaoboon.im
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive English Camp) โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ข่าว 11/09/20
2 คณะผู้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทย ข่าว 22/07/20
3 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ข่าว 03/07/20
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 นิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ข่าว 24/06/20
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 นิเทศ ติดตามการทดลองจัดการศึกษาทางไกลฯ ข่าว 02/06/20
6 ผอ.สพม.5 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 15/05/20
7 รร.ในสมป.สิงห์บุรีรับมอบเครื่องสแกนUC-03A (เครื่องตรวจอุณหภูมิ) คัดกรองผู้มาติดต่อราชการเพื่อความปลอดภัย... ข่าว 07/04/20
8 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้และรณรงค์ เกี่ยวกับ COVID-19 ข่าว 13/03/20
9 ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ข่าว 11/02/20
10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 07/02/20
รูปภาพข่าว