bunyanut

ข้อมูลสมาชิก bunyanut
ชื่อสมาชิกในระบบ bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ bunyanut
ชื่อ - นามสกุล
บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0818514739
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
yingtoy
Facebook
Bunyanuch Tamsaard
Twitter
-
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
-
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 08/11/17
12 ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ปฏิบัติภารกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ข่าว 08/11/17
13 สพม.5 ปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ข่าว 08/11/17
14 สพม.5 วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันปิยมหาราช ข่าว 08/11/17
15 สพม.๕ รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ข่าว 08/11/17
16 สถานศึกษา สพม.5 iรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย ข่าว 08/11/17
17 ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา สพม.๕ ข่าว 08/11/17
18 สพม.๕ สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ข่าว 08/11/17
19 สพม.๕ มอบบ้านนักเรียน “โครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ข่าว 08/11/17
20 สพม.๕ มอบเกียรติบัตรนักเรียนคะแนนสูงสุดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าว 08/11/17
รูปภาพข่าว