admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดภาพเรียน สพม.สหอท ข่าว 17/05/21
12 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Basic page 12/04/21
13 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ข่าว 29/03/21
14 ประชุมทีมบริหาร ข่าว 24/03/21
15 การประชุมเตรียมการเพื่อขอรับงบประมาณของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ข่าว 17/03/21
16 การประชุมบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ข่าว 17/03/21
17 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมต้อนรับ เลขา กพฐ. ข่าว 08/03/21
18 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ข่าว 08/03/21
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ข่าว 01/03/21
20 พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ข่าว 24/02/21
รูปภาพข่าว