admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงโควิด ข่าว 08/07/20
12 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ข่าว 25/06/20
13 คู่มือทักษะชีวิต ข่าว 25/06/20
14 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 25/06/20
15 ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ข่าว 16/06/20
16 รับผู้ตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 08/06/20
17 สพม.5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ข่าว 08/06/20
18 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพม.5 ข่าว 08/06/20
19 โรงเรียนดงตาลวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา เอกภาษาจีน รายละเอียดตามไฟล์แนบ ข่าว 25/05/20
20 สพม.5 ลงพิ้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุการณ์เกิดพายุฝนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ข่าว 15/05/20
รูปภาพข่าว