admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ข่าว 15/05/20
12 สพม.5 ลงพิ้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุการณ์เกิดพายุฝนโรงเรียนทองเอนวิทยา ข่าว 13/05/20
13 สพม.5 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุฯ ข่าว 13/05/20
14 แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.5 ข่าว 08/05/20
15 แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5 ข่าว 05/05/20
16 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference ข่าว 05/05/20
17 สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน ข่าว 01/05/20
18 โรงเรียนดงตาลวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา เอกภาษาจีน ข่าว 01/05/20
19 คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ข่าว 17/04/20
20 แบบคำขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ข่าว 09/04/20
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา