admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 04/01/19
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าว 04/01/19
13 ประกาศโรงเรียนหันคาพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 03/01/19
14 เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 02/01/19
15 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 19/12/18
16 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 13/12/18
17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 12/12/18
18 เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย ข่าว 28/11/18
19 เอกสารการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ข่าว 28/11/18
20 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก โควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าว 27/11/18
รูปภาพข่าว