admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 13/12/18
12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 12/12/18
13 เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย ข่าว 28/11/18
14 เอกสารการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ข่าว 28/11/18
15 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก โควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าว 27/11/18
16 annualreport2561 Basic page 13/11/18
17 คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี ข่าว 12/11/18
18 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ข่าว 06/11/18
19 กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าว 06/11/18
20 สื่อการดูแลวัยรุ่น ข่าว 31/10/18
รูปภาพข่าว