admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 เอกสารแนะนำ CATAS System ข่าว 30/08/19
12 คู่มือสถานศึกษาสีขาว ข่าว 22/08/19
13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา ข่าว 19/08/19
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ ข่าว 15/08/19
15 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬา สพฐ. - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 ข่าว 13/08/19
16 งบทดรองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข่าว 08/08/19
17 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 26/07/19
18 การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ข่าว 25/07/19
19 quality plan Basic page 12/07/19
20 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562 ข่าว 11/07/19
รูปภาพข่าว