admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ข่าว 21/10/19
2 สพม.5 จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล ข่าว 16/10/19
3 สพม.5 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ข่าว 09/10/19
4 สพม.5 เปิดอบรมโครงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ข่าว 08/10/19
5 งบทดรองประจำเดือนตุลาคม 2562 ข่าว 04/10/19
6 สพม.5 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูง 10 อันดับของเขตพื้นที่ฯ ข่าว 30/09/19
7 การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2562 ข่าว 27/09/19
8 การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ข่าว 23/09/19
9 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิด งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 69 ข่าว 12/09/19
10 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ข่าว 06/09/19
รูปภาพข่าว