admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย ข่าว 28/11/18
2 เอกสารการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ข่าว 28/11/18
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก โควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าว 27/11/18
4 annualreport2561 Basic page 13/11/18
5 คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี ข่าว 12/11/18
6 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ข่าว 06/11/18
7 กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าว 06/11/18
8 สื่อการดูแลวัยรุ่น ข่าว 31/10/18
9 เอกสารวันบรรจุ ข่าว 31/10/18
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ ข่าว 23/10/18
รูปภาพข่าว