admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 คู่มือสถานศึกษาสีขาว ข่าว 22/08/19
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา ข่าว 19/08/19
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ ข่าว 15/08/19
4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬา สพฐ. - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 ข่าว 13/08/19
5 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 26/07/19
6 การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ข่าว 25/07/19
7 quality plan Basic page 12/07/19
8 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562 ข่าว 11/07/19
9 o20 Basic page 11/07/19
10 o18 Basic page 11/07/19
รูปภาพข่าว