admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ข่าว 25/06/20
2 คู่มือทักษะชีวิต ข่าว 25/06/20
3 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 25/06/20
4 ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ข่าว 16/06/20
5 รับผู้ตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 08/06/20
6 สพม.5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ข่าว 08/06/20
7 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพม.5 ข่าว 08/06/20
8 โรงเรียนดงตาลวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา เอกภาษาจีน รายละเอียดตามไฟล์แนบ ข่าว 25/05/20
9 สพม.5 ลงพิ้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุการณ์เกิดพายุฝนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ข่าว 15/05/20
10 สพม.5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ข่าว 15/05/20
รูปภาพข่าว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา