admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง
web admin
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
เว็บไซต์
www.secondary5.go.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แบบคำขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ข่าว 09/04/20
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม ข่าว 28/02/20
3 สพม.5 เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 17/02/20
4 รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17(17th IJSO) ข่าว 09/01/20
5 teacherchainat Basic page 11/12/19
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าว 19/11/19
7 พิธีเปิดโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีที่ 3) ข่าว 15/11/19
8 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ช.น.พ.เกมส์ 62" ข่าว 13/11/19
9 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ข่าว 06/11/19
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 01/11/19
รูปภาพข่าว