1018090218

ข้อมูลสมาชิก 1018090218
ชื่อสมาชิกในระบบ 1018090218
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1018090218
ชื่อ - นามสกุล
ห้วยกรดวิทยา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
056438026
อีเมล์ 1018090218@pracharat.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ข่าว 26/09/20
รูปภาพข่าว