1018090208

ข้อมูลสมาชิก 1018090208
ชื่อสมาชิกในระบบ 1018090208
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1018090208
ชื่อ - นามสกุล
ชัยนาทพิทยาคม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
056 411 645
อีเมล์ 1018090208@pracharat.ac.th
เว็บไซต์
www.chainatpit.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
https://www.facebook.com/Chainatpittayakom-School-โรงเรียนชั
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
ไม่มีบทความข่าวจากสมาชิกท่านนี้
รูปภาพข่าว