1016490405

ข้อมูลสมาชิก 1016490405
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490405
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490405
ชื่อ - นามสกุล
ชัยบาดาลวิทยา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036689991
อีเมล์ 1016490405@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
www.chaiwit.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา Chaibadanwittaya School
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ชัยบาดาลวิทยา พัฒนาเยาวชนแกนนำร่วมป้องกันยาเสพติด ข่าว 27/09/20
รูปภาพข่าว