1016490404

ข้อมูลสมาชิก 1016490404
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490404
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490404
ชื่อ - นามสกุล
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036650261
อีเมล์ 1016490404@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
www.pccl.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 มาตรการโควิด-19การณ์เฝ้าระวัง ตรวจความเรียบร้อยเพื่อรับนักเรียนกลับเข้าหอพักเตรียมเปิดเทอม ข่าว 05/02/21
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ได้รับรางวัลนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ข่าว 27/12/20
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ให้บริการทางวิชาการให้กับ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ข่าว 27/12/20
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ประชุมวางแผน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าว 27/12/20
5 นักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ​ ลพบุรี ออกฝึกประสบการณ์พิเศษ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข่าว 08/12/20
6 นักเรียนร.ร.วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภร​ณ​ฯ​ลพบุรี ได้ทุนเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น​ ข่าว 08/12/20
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ส่งครูและนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลจากท่านรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ข่าว 08/12/20
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ข่าว 08/12/20
9 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA) ข่าว 19/10/20
10 นักเรียนของเราได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ ข่าว 14/10/20
รูปภาพข่าว