1016490397

ข้อมูลสมาชิก 1016490397
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490397
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490397
ชื่อ - นามสกุล
พระนารายณ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036413111
อีเมล์ 1016490397@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
http://pranarai.ac.th/
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
โรงเรียนพระนารายณ์
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 พระนารายณ์ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย"ประเพณีวันลอยกระทง" ประจำปี 2563 ข่าว 03/11/20
2 พระนารายณ์ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 ข่าว 03/11/20
3 พระนารายณ์ นักเรียนรับทุนการศึกจากกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ประจำปี2563 ข่าว 26/10/20
4 พระนารายณ์ แนะแนวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ข่าว 14/10/20
5 พระนารายณ์ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ข่าว 14/10/20
6 พระนารายณ์ อบรมโรงเรียนแกนนำคุณธรรม ข่าว 14/10/20
7 พระนารายณ์ ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ข่าว 06/10/20
8 พระนารายณ์ กตเวทิตาจิตนักเรียนแด่ครูผู้เกษียณทั้ง 9 ท่าน ข่าว 06/10/20
9 พระนารายณ์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ข่าว 26/09/20
รูปภาพข่าว