1016490393

ข้อมูลสมาชิก 1016490393
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490393
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490393
ชื่อ - นามสกุล
พิบูลวิทยาลัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036411051
อีเมล์ 1016490393@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 พิบูลวิทยาลัย ประเมินครูผู้ช่วย ข่าว 09/10/20
2 พิบูลวิทยาลัย คณะครู-นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ข่าว 08/10/20
3 พิบูลวิทยาลัย " รับน้องใหม่ วัยเกษียณ " ข่าว 05/10/20
4 พิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ ข่าว 05/10/20
5 พิบูลวิทยาลัย ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ข่าว 05/10/20
6 พิบูลวิทยาลัย อบรมทักษะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ข่าว 28/09/20
7 พิบูลวิทยาลัย แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน ข่าว 28/09/20
8 พิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 10 ข่าว 28/09/20
9 พิบูลวิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าว 27/09/20
10 พิบูลวิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าว 27/09/20
รูปภาพข่าว