1015670170

ข้อมูลสมาชิก 1015670170
ชื่อสมาชิกในระบบ 1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1015670170
ชื่อ - นามสกุล
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0-3563-1733
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
www.tanti.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
Tanti School
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ข่าว 16/07/21
2 สภ.วิเศษชัยชาญตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ข่าว 15/07/21
3 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบของขวัญให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ข่าว 07/07/21
4 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน ข่าว 07/07/21
5 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ ข่าว 29/06/21
6 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ข่าว 25/06/21
7 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งขยายการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล ข่าว 11/06/21
8 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง ข่าว 08/06/21
9 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ข่าว 30/05/21
10 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับสมัครครูสอนภาษาจีน ข่าว 28/05/21
รูปภาพข่าว