1015670168

ข้อมูลสมาชิก 1015670168
ชื่อสมาชิกในระบบ 1015670168
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1015670168
ชื่อ - นามสกุล
จีระศักดิ์​ จันทรังษี
ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
035610960
อีเมล์ 1015670168@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข่าว 06/06/21
12 แสวงหาวิทยาคมมอบประกาศนียบัตร ข่าว 09/04/21
13 แสวงหาวิทยาคม จัดงานsport day ข่าว 25/03/21
14 แสวงหาวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา2563 ข่าว 22/03/21
15 แสวงหาวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและความเข้มเเข็งในวัยเรียน ข่าว 21/03/21
16 แสวงหาวิทยาคม"จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน" (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา2563 ข่าว 15/03/21
17 แสวงหาวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชน ข่าว 06/03/21
18 แสวงหาวิทยาคมร่วมแสดงความยินดี ข่าว 01/03/21
19 แสวงหาวิทยาคม แข่งขันบรรยายธรรม ข่าว 26/02/21
20 แสวงหาวิทยาคม มอบรางวัลงานสัปดาห์ห้องสมุด ข่าว 19/02/21
รูปภาพข่าว