1015670168

ข้อมูลสมาชิก 1015670168
ชื่อสมาชิกในระบบ 1015670168
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1015670168
ชื่อ - นามสกุล
จีระศักดิ์​ จันทรังษี
ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
035610960
อีเมล์ 1015670168@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แสวงหาวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou) ข่าว 11/10/21
2 แสวงหาวิทยาคม ฉีดวัคซีน Pfizer ข่าว 11/10/21
3 แสวงหาวิทยาคม ฉีดวัคซีน Pfizer ข่าว 11/10/21
4 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 13/09/21
5 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 13/09/21
6 แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal ข่าว 25/06/21
7 แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal ข่าว 25/06/21
8 แสวงหาวิทยาคม รายงานตัวนร.ใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 ข่าว 17/06/21
9 แสวงหาวิทยาคม รายงานตัวนร.ใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 ข่าว 17/06/21
10 แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข่าว 06/06/21
รูปภาพข่าว