โรงเรียนวัดสิงห์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สหวิทยาเขตธรรมจักร (ณ รร.วัดสิงห์)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สหวิทยาเขตธรรมจักร โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม โรงเรียนสาครพิทยาคม โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 Photo by APR
14/ธ.ค./18 - อ่าน [1,704] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดสิงห์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสรัญญา  สุขเจริญ นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2557 Refer: Watsing School
21/พ.ค./15 - อ่าน [1,895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
Subscribe to โรงเรียนวัดสิงห์