โรงเรียนปิยะบุตร์

ปิยะบุตร์ เป็นตัวแทน สพม.5(เดิม)นำเสนองานโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง โรงเรียนปิยะบุตร์ เป็นตัวแทนการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2564
19/มี.ค./21 - อ่าน [1,832] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า “...
23/ต.ค./20 - อ่าน [1,359] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์มอบทุนการศึกษา รวม 270 ทุน
โรงเรียนปิยะบุตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปิยะบุตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนปัจจัยพื้นฐาน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 154 ทุน 2. ทุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 28 ทุน 3. ทุนนักเรียนสอบเข้าได้ลำดับที่ 1 - 3 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 4 ทุน 4. ทุนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุนละ 500 บาท จำนวน 84 ทุน รวม จำนวนทุนทั้งสิ้น 269 ทุน...
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,660] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
Subscribe to โรงเรียนปิยะบุตร์