นายกฤติน พันธ์ทรัพย์

นายกฤติน พันธ์ทรัพย์
นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม แผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (พสวท.)   วัน เดือน ปีเกิด            13  ตุลาคม 2539 ภูมิลำเนา                  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ปัจจุบัน...
27/ม.ค./15 - อ่าน [3,164] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Subscribe to นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์