โพธิ์ทองพิทยาคม

โพธิ์ทองพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสรกฤช ศรีสว่าง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม พร้อมคณะครู มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมขนาดเล็ก นำโดย นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,374] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670167 - ที่มา: โพธิ์ทองพิทยาคม
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นำโดย นายปวีณ์กร ดำเนินลอย นางสาวกนกรัตน์ เทียมทัน นางสาววิไลรัตน์ ธิติถาวร และนางสาวชนัญธิดา อ่วมทร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ โกสยะมาศ เด็กหญิงรพีพร รุ่งสาง เด็กหญิงนันทวดี แก้วสวัสดิ์ และเด็กหญิงชิดชนก มีลักษณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show...
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,438] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670167 - ที่มา: โพธิ์ทองพิทยาคม
Subscribe to โพธิ์ทองพิทยาคม