โคกเจริญวิทยา

ประเมินผลสถานศึกษาในโครงการ TFE
 ดร.ศักดา สถาพรวจนา รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล อาจารย์สัมฤทธิ์ รงค์ทอง และนายสุทลทัศน์ เจริญสุข คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษาในโครงการ TFE (Teams For Education) ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนโคกเจริญวิทยา จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งโรงเรียนเครือข่ายนําร่อง เข้าร่วมด้วย เพื่อให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้   ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรูปเพิ่มเติม
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,285] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490416 - ที่มา: โคกเจริญวิทยา
Subscribe to โคกเจริญวิทยา