โคกกระเทียมวิทยาลัย

ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็ุจพระนารายณ์มหาราช โดย ฯพณฯ ท่านองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ มาเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
15/ก.ค./15 - อ่าน [1,949] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
อบรมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำโครงการดังกล่าวอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
15/ก.ค./15 - อ่าน [2,377] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยจัดให้มีการสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน และแบ่งพื้นที่ให้ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรีองมาจวบจนทุกวันนี้ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
15/ก.ค./15 - อ่าน [2,567] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานการรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
30/มิ.ย./15 - อ่าน [1,464] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนทุกห้องนำพานมาไหว้ครู การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ฯลฯ ณ โดมเอนกประสงค์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [2,290] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยให้การต้อนรับและรับการประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [2,210] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
นักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปต้อนรับนักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติชื่อ จางหลงฉือ ( (Zhang Rongju) จากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ท่านเฉินหยาง นำคณะนักศึกษาจำนวน 15 คน มาส่งให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถสอนภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558...
18/มิ.ย./15 - อ่าน [2,119] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานทหารกองทัพบก ให้การสนับสนุนนำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความรู้การปกครอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การเป็นเยาวชนของชาติที่ดี  ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558ิ ...
18/มิ.ย./15 - อ่าน [2,216] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 เพืื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปี 2558 ณ วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 -12 มิถุนายน 2558
17/มิ.ย./15 - อ่าน [1,933] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
14/มิ.ย./15 - อ่าน [2,265] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย