โคกกระเทียมวิทยาลัย

โคกกะเทียมวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลงคุณธรรมเเละการเเข่งขันทักษะวิชาการ
ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร "การประกวดร้องเพลงคุณธรรม" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ และ "การแข่งขันทักษะวิชาการวันวิทยาศาสตร์" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่ชนะเลิศเเละเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,491] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
โคกกะเทียมวิทยาลัย สวดมนต์ประจำสัปดาห์ เนื่องในวันออกพรรษา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ทำกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมี นายภาสกร  แสนทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการทำกิจกรรม ณ หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
02/ต.ค./20 - อ่าน [1,642] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
โคกกะเทียมวิทยาลัย รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน รับการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” โดยมีคณะกรรมการ จาก สพม.5 เป็นผู้ประเมิน ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
01/ต.ค./20 - อ่าน [2,071] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
โคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมโครงการป้องกันและเสริมสร้างพฤติกรรมเยาวชนที่มีความเสี่ยง
         นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและเสริมสร้างพฤติกรรมเยาวชนที่มีความเสี่ยง ผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยความร่วมมือกับครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดกิจกรรม "โครงการป้องกันและเสริมสร้างพฤติกรรมเยาวชนที่มีความเสี่ยง" ณ หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
27/ก.ย./20 - อ่าน [2,244] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็ุจพระนารายณ์มหาราช โดย ฯพณฯ ท่านองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ มาเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
15/ก.ค./15 - อ่าน [3,878] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
อบรมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำโครงการดังกล่าวอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
15/ก.ค./15 - อ่าน [3,955] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยจัดให้มีการสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน และแบ่งพื้นที่ให้ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรีองมาจวบจนทุกวันนี้ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
15/ก.ค./15 - อ่าน [4,434] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานการรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
30/มิ.ย./15 - อ่าน [3,295] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนทุกห้องนำพานมาไหว้ครู การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ฯลฯ ณ โดมเอนกประสงค์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [4,070] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยให้การต้อนรับและรับการประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [3,895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย