โคกกระเทียมวิทยาลัย

การร่วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครู ร่วมงานวันครู วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม(โรงอาหารหลังใหม่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีข้าราชการครูเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มสดุดีรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 11 คน และข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 1 คน
19/ม.ค./15 - อ่าน [2,841] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมร่วมกับผู้แทน สพฐ เรื่องการรับอาสาสมัครครูจีน วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นหัวหน้าคณะและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โคกตูมวิทยา บ้านชีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 1จังหวัดลพบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ ดงตาลวิทยา ประชุมร่วมกับผู้แทน สพฐ. (อ.อุทัยวรรณ และ ดร.ศิริชัย) สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) เรื่องการรับอาสาสมัครครูจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนรู้และรูปแบบการสอน ณ สำนักงานผู้อำนวยการ...
19/ม.ค./15 - อ่าน [3,006] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การมอบเกียรติบัตรโครงการลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ แก่ลูกเสือและลูกเสืออากาศ ระดับชั้น ม.1ที่บรรพชาสามเณร วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือและลูกเสืออากาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่บรรพชาสามเณร โครงการลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษ ณ วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2557 ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
19/ม.ค./15 - อ่าน [3,098] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2557
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรโครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2557 ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทนักเรียน รางวัลชมเชยระดับจังหวัด การแข่งขันร้องเพลงประเภททีม 2-8 คน รางวัลชมเชยระดับจังหวัด การแข่งขันละครสั้น/หนังสั้น  วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
19/ม.ค./15 - อ่าน [2,886] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการต่าง ๆ ปีพุทธศักราช 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและตัวแทนครู เข้าพบผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการต่าง ๆ และผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียน เพื่ออวยพรและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2558 
19/ม.ค./15 - อ่าน [2,402] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ ประกวดร้องเพลง แข่งขัน Cover Dance และเล่นเกมต่างๆ ในงานมีการแจกของรางวัลแก่นักเรียนจำนวนมาก ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
11/ม.ค./15 - อ่าน [2,457] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การมอบเงินรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประจำปี 2558 และมอบเงินแก่ประธานนักเรียนนำไปให้นักเรียนทุกห้องเรียน และเป็นประธานรับมอบเงินจำนวนสองหมื่นบาทจากนายพรชัย พรหมทอง ตัวแทนนายกฤตพงศ์ ปานผา นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตืช่วงบ่าย วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
11/ม.ค./15 - อ่าน [2,828] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [2,997] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายพักแรมสกอ. (กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ) จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [3,271] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือฯ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [3,238] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย